Bản vẽ 2D & 3D

Bản vẽ 2D & 3D được lựa chọn và tải xuống với nhiều định dạng thông dụng có sẵn. Lưu ý chọn mã sản phẩm chỉ có tính chất tham khảo. Mã sản phẩm chinh xác cần tham khảo catalog.

 

Bước 1 chọn đúng loại sản phẩm

vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

Bước 2 nhập các thông số sản phẩm

vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

Bước 3 chọn nút cài đặt format file

vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

Bước 4 chọn file formats

vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

Bước 5 chọn một hoặc nhiều file format

vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

Bước 6 Xuất files

vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

Bước 7 tải về gói dữ liệu vừa xuất

vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

Bước 8 Xuất file thông số và mô tả PDF

vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

 

>>> Click vào biểu tượng sau để bắt đầu chọn lựa và tải về file bản vẽ 2D & 3D.