Hiển thị tất cả 6 kết quả
 • vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

  SEM

  Điện áp 110 or 230 AC 4 ouput channels 24 VDC Max 5A 1 ports for operating device Piggyback on Ecomag large housing version
  Liên hệ Đọc tiếp
 • vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

  Compact

  Điện áp 110 or 230 AC 3 ouput channels 24 VDC Max 15A, synchronized 1 ports for operating device Kết nối tối đa 4 thiết bị
  Liên hệ Đọc tiếp
 • vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

  MCU

  Điện áp 28 VDC 2 ouput channels 24 VDC Max 9.5A 1 port for operating device Detacheable battery and AC charger, optional wall charging station
  Liên hệ Đọc tiếp
 • vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

  SCU

  Điện áp 110 or 230 VAC or 24 VDC 3 or 6 ouput channels 24 VDC Max 18A, 30A if DC input, 4 synchronized 3 ports for operating device Có option sử dụng pin
  Liên hệ Đọc tiếp
 • vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

  VCU

  Điện áp 110 or 230 AC 3 or 5 ouput channels 24 VDC, max 18A 2 ports for operating device optional battery
  Liên hệ Đọc tiếp
 • vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

  BCU

  Điện áp 110 or 230 VAC 3 ouput channels 24 VDC, max 7A 1 port for operating device Compact
  Liên hệ Đọc tiếp