Hiển thị tất cả 6 kết quả
 • vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

  Multi-axis XYTB876-G

  Multi-axis Actuator XYTB876-G

  X axis(ETB22M)
  Repeatability (mm):±0.04(mm)
  Ball Screw Lead (mm):40(mm)
  Max. Speed (mm/sec):2000
  Stroke (50 increments) (mm):550-3050
  AC Servo Output:750W

  Y axis(ETH17)-
  Repeatability (mm):±0.005(mm)
  Ball Screw Lead (mm):20
  Max. Speed (mm/sec):1000
  Stroke (50 increments)(mm):100-650
  AC Servo Output:400W

  Z axis(ETH14)-
  Repeatability (mm):±0.005(mm)
  Ball Screw Lead (mm):10
  Max. Speed (mm/sec):500
  Stroke (50 increments)(mm):50-550
  AC Servo Output:400W+brake

  * Maximum speed is based on the AC servo motor’s 3000RPM
  Liên hệ Đọc tiếp
 • vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

  Multi-axis XYTB870-G

  Multi-axis Actuator XYTB870-G

  X axis(ETB22M)
  Repeatability (mm):±0.04(mm)
  Ball Screw Lead (mm):40(mm)
  Max. Speed (mm/sec):2000
  Stroke (50 increments) (mm):550-3050
  AC Servo Output:750W

  Y axis(ETH17)-
  Repeatability (mm):±0.005(mm)
  Ball Screw Lead (mm):20
  Max. Speed (mm/sec):1000
  Stroke (50 increments)(mm):100-750
  AC Servo Output:400W

  * Maximum speed is based on the AC servo motor’s 3000RPM
  Liên hệ Đọc tiếp
 • vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

  Multi-axis XYTB876-A

  Multi-axis-Actuator-XYTB876-A

  X axis(ETB22M)
  Repeatability (mm):±0.04(mm)
  Ball Screw Lead (mm):40(mm)
  Max. Speed (mm/sec):2000
  Stroke (50 increments) (mm):550-3500
  AC Servo Output:750W

  Y axis(ETH17)-
  Repeatability (mm):±0.005(mm)
  Ball Screw Lead (mm):20
  Max. Speed (mm/sec):1000
  Stroke (50 increments)(mm):100-750
  Motor Capacity: 400W

  Z axis(ETH14)-
  Repeatability (mm):±0.005(mm)
  Ball Screw Lead (mm):10
  Max. Speed (mm/sec):500
  Stroke (50 increments)(mm):50-550
  Motor Capacity:400W + Brake

  * Maximum speed is based on the AC servo motor’s 3000RPM
  Liên hệ Đọc tiếp
 • vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

  Multi-axis XYTB870-A

  Multi-axis Actuator XYTB870-A

  X axis(ETB22M)
  Repeatability (mm):±0.04(mm)
  Ball Screw Lead (mm):40(mm)
  Max. Speed (mm/sec):2000
  Stroke (50 increments) (mm):550-3050
  AC Servo Output:750W

  Y axis(ETH17)-
  Repeatability (mm):±0.005(mm)
  Ball Screw Lead (mm):20
  Max. Speed (mm/sec):1000
  Stroke (50 increments)(mm):100-650
  AC Servo Output:400W

  * Maximum speed is based on the AC servo motor’s 3000RPM
  Liên hệ Đọc tiếp
 • vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

  Multi-axis XYTB760-A

  Multi-axis Actuator XYTB760-A

  X axis(ETB17M)
  Repeatability (mm):±0.04(mm)
  Ball Screw Lead (mm):40(mm)
  Max. Speed (mm/sec):2000
  Stroke (50 increments) (mm):550-3050
  AC Servo Output:400W

  Y axis(ETH14)-
  Repeatability (mm):±0.005(mm)
  Ball Screw Lead (mm):20
  Max. Speed (mm/sec):1000
  Stroke (50 increments)(mm):100-650
  AC Servo Output:200W

  * Maximum speed is based on the AC servo motor’s 3000RPM
  Liên hệ Đọc tiếp
 • vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

  Multi-axis XYTB650-A

  Multi-axis Actuator XYTB650-A

  X axis(ETB14M)
  Repeatability (mm):±0.04(mm)
  Lead (mm):40(mm)
  Max. Speed (mm/sec):2000
  Stroke (50 increments) (mm):550-3050
  AC Servo Output:200W

  Y axis(ETH13)-
  Repeatability (mm):±0.005(mm)
  Lead (mm):20
  Max. Speed (mm/sec):1000
  Stroke (50 increments)(mm):100-550
  AC Servo Output:200W

  * Maximum speed is based on the AC servo motor’s 3000RPM
  Liên hệ Đọc tiếp