Hiển thị tất cả 6 kết quả
 • vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

  Multi-axis XYGT432

  X axis(GTH12)
  • Repeatability (mm):±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead (mm):20
  • Max. Speed (mm/sec):1000
  Y axis(GTH8)
  • Repeatability (mm):±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead (mm):10
  • Max. Speed (mm/sec):500
  Z axis(GTH5)
  • Repeatability (mm):±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead (mm):5
  • Max. Speed (mm/sec):250
  Liên hệ Đọc tiếp
 • vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

  Multi-axis XYGT430

  X axis(GTH12)
  • Repeatability (mm):±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead (mm):20
  • Max. Speed (mm/sec):1000
  Y axis(GTH8)
  • Repeatability (mm):±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead (mm):20
  • Max. Speed (mm/sec):1000
  Liên hệ Đọc tiếp
 • vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

  Multi-axis XYGT320

  X axis(GTH8)
  • Repeatability (mm):±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead (mm):20
  • Max. Speed (mm/sec):1000
  Y axis(GTH5)
  • Repeatability (mm):±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead (mm):10
  • Max. Speed (mm/sec):500
  Liên hệ Đọc tiếp
 • vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

  Multi-axis XYGT321

  X axis(GTH8)
  • Repeatability (mm):±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead (mm):20
  • Max. Speed (mm/sec):1000
  Y axis(GTH5)
  • Repeatability (mm):±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead (mm):10
  • Max. Speed (mm/sec):500
  Z axis(GTH4)
  • Repeatability (mm):±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead (mm):2
  • Max. Speed (mm/sec):100Repeatability (mm):±0.005(mm)
  Liên hệ Đọc tiếp
 • vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

  Multi-axis XYGT440

  X axis(GTH12)
  • Repeatability (mm):±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead (mm):20
  • Max. Speed (mm/sec):1000
  Y axis(GTH12)
  • Repeatability (mm):±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead (mm):20
  • Max. Speed (mm/sec):1000
  Liên hệ Đọc tiếp
 • vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

  Multi-axis XYGT210

  X axis(GTH5)
  • Repeatability (mm):±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead (mm):20
  • Max. Speed (mm/sec):1000
  Y axis(GTH4)
  • Repeatability (mm):±0.005(mm)
  • Ball Screw Lead (mm):20
  • Max. Speed (mm/sec):1000
  Liên hệ Đọc tiếp