Hiển thị tất cả 6 kết quả
 • vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

  Multi-axis XYCGT430

  Thông số kỹ thuật Multi-axis Actuator XYCGT430
  • A Lead composition
   X axis(GTH12)
   Repeatability (mm):±0.005(mm)
   Ball Screw Lead (mm):20
   Max. Speed (mm/sec):1000
   Stroke (50 increments) (mm):50-1250
   AC Servo Output:200 W

   Y axis(GTH8)-
   Repeatability (mm):±0.005(mm)
   Ball Screw Lead (mm):20
   Max. Speed (mm/sec):1000
   Stroke (50 increments)(mm):100-600

   ==========================
   B Lead composition
   X axis(GTH12)
   Repeatability (mm):±0.005(mm)
   Ball Screw Lead (mm):20
   Max. Speed (mm/sec):1000
   Stroke (50 increments) (mm):50-1250
   AC Servo Output:200 W

   Y axis(GTH8)-
   Repeatability (mm):±0.005(mm)
   Ball Screw Lead (mm):10
   Max. Speed (mm/sec):1000
   Stroke (50 increments)(mm):100-600

   * Maximum speed is based on the AC Servo motor’s 3000RPM.

  Liên hệ Đọc tiếp
 • vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

  Multi-axis XYCGT432

  Thông số Multi-axis Actuator XYCGT432

  X axis(GTH12)
  Repeatability (mm):±0.005(mm)
  Ball Screw Lead (mm):20
  Max. Speed (mm/sec):1000
  Stroke (50 increments) (mm):50-1250
  AC Servo Output:400 W
  Y axis(GTH8)-
  Repeatability (mm):±0.005(mm)
  Ball Screw Lead (mm):10
  Max. Speed (mm/sec):500
  Stroke (50 increments)(mm):100-550
  AC Servo Output:200W
  Z axis(GTH5)-
  Repeatability (mm):±0.005(mm)
  Ball Screw Lead (mm):5
  Max. Speed (mm/sec):250
  Stroke (50 increments)(mm):50-350
  AC Servo Output:100W+Brake
  * Maximum speed is based on the AC servo motor’s 3000RPM

  Liên hệ Đọc tiếp
 • vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

  Multi-axis XYCGT440

  Thông số kỹ thuật Multi-axis actuator xycgt440

  A Lead composition
  X axis(GTH12)
  Repeatability (mm):±0.005(mm)
  Ball Screw Lead (mm):20
  Max. Speed (mm/sec):1000
  Stroke (50 increments) (mm):50-1250
  AC Servo Output:400 W

  Y axis(GTH12)-
  Repeatability (mm):±0.005(mm)
  Ball Screw Lead (mm):20
  Max. Speed (mm/sec):1000
  Stroke (50 increments) (mm):50-1250
  AC Servo Output:400 W

  ==========================
  B Lead composition
  X axis(GTH12)
  Repeatability (mm):±0.005(mm)
  Ball Screw Lead (mm):20
  Max. Speed (mm/sec):1000
  Stroke (50 increments) (mm):50-1250
  AC Servo Output:400 W

  Y axis(GTH12)
  Repeatability (mm):±0.005(mm)
  Ball Screw Lead (mm):20
  Max. Speed (mm/sec):1000
  Stroke (50 increments) (mm):50-1250
  AC Servo Output:400 W

  * Maximum speed is based on the AC Servo motor’s 3000RPM
  Liên hệ Đọc tiếp
 • vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

  Multi-axis XYCGT210

  Thông số kỹ thuật Multi-axis Actuator XYCGT210 

  X axis(GTH5)
  Repeatability (mm):±0.005(mm)
  Ball Screw Lead (mm):20
  Max. Speed (mm/sec):1000
  Stroke (50 increments) (mm):550-800
  AC Servo Output:100 W

  Y axis(GTH4)-
  Repeatability (mm):±0.005(mm)
  Ball Screw Lead (mm):2
  Max. Speed (mm/sec):100
  Stroke (50 increments)(mm):100-300/50
  AC Servo Output:50W

  Liên hệ Đọc tiếp
 • vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

  Multi-axis XYCGT321

  X axis(CGTH8)
  • Repeatability (mm):±0.01
  • Ball Screw Lead (mm):10
  • Max. Speed (mm/sec): 350
  Y axis(CGTH5)
  • Repeatability (mm):±0.01
  • Ball Screw Lead (mm):10
  • Max. Speed (mm/sec):538
  Z axis(CGTH4)
  • Repeatability (mm):±0.01
  • Ball Screw Lead (mm):6
  • Max. Speed (mm/sec):314
  Liên hệ Đọc tiếp
 • vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

  Multi-axis XYCGT320

  Trục X(CGTH8)

  • Độ lặp lại (mm): ± 0,01
  • Bóng Vít Chì (mm): 10
  • tối đa. Tốc độ (mm/giây): 350

  trục Y(CGTH5)

  • Độ lặp lại (mm): ± 0,01
  • Bóng Vít Chì (mm): 10
  • tối đa. Tốc độ (mm/giây):538
  Liên hệ Đọc tiếp