Hiển thị tất cả 5 kết quả
 • vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

  Robot Gripper CHS2C-S20

  Thông số kĩ thuật Robot Gripper CHS2C-S20
  • Gripping weight:1.24(kg)
  • Gripping force:20-124(15-100%)
  • Open/Close stroke:20 (mm)
  • Position repeatability:±0.01(mm)
  Liên hệ Đọc tiếp
 • vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

  Robot Gripper CHS2B-S12

  Thông số kĩ thuật của Robot Gripper CHS2B-S12
  • Gripping weight:0.22(kg)
  • Gripping force:6.5~22(15-100%)(N)
  • Open/Close stroke:12(mm)
  • Open/Close speed:10-70(mm/s)
  • Position repeatability:±0.01(mm)
  Liên hệ Đọc tiếp
 • vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

  Robot Gripper CHS2B-S20

  Thông số kĩ thuật của Robot Gripper CHS2B-S20
  • Gripping weight:1.24(kg)
  • Gripping force:20~124(15-100%)(N)
  • Open/Close stroke:20(mm)
  • Open/Close speed:6.66~33.3(mm/s)
  • Position repeatability:±0.01(mm)
  Liên hệ Đọc tiếp
 • vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

  Robot Gripper CHS2B-S68

  Thông số kĩ thuật của Robot Gripper CHS2B-S68
  • Gripping weight:5.09(kg)
  • Gripping force:80~509(15-100%)(N)
  • Open/Close stroke:68(mm)
  • Open/Close speed:10~50(mm/s)
  • Position repeatability:±0.01(mm)
  Liên hệ Đọc tiếp
 • vn88 vn88linkvn88Liên kết đăng nhập

  Robot Gripper CHS2B-S40

  Thông số kĩ thuật Robot Gripper CHS2B-S40
  • Gripping weight:2.58(kg)
  • Gripping force:40~258(15-100%)(N)
  • Open/Close stroke:40(mm)
  • Open/Close speed:8.2~41(mm/s)
  • Position repeatability:±0.01(mm)
  Liên hệ Đọc tiếp