Tradicija dobrog poslovanja

NAŠA PORODIČNA FIRMA JE KAO PRIMARNI CILJ U NAŠEM POSLOVANJU POSTAVILA – ZADOVOLJNOG KUPCA .

Kompanija Nedim Comerc je osnovana 1994. godine sa osnovnom djelatnoscu, trgovina prehrambenim proizvodima i diskontom pica. Danas se kompanija bavi proizvodnjom, zastupanjem, uvozom i distribucijom proizvoda poznatih svjetskih kompanija. Osnovne djelatnosti kompanije su izgradnja i prodaja stanova, stovariste gradjevinskog materijala, proizvodnja Aluminijumske i PVC stolarije, kao i proizvodnja aluminijumske ograde.

PARTNERI I ZAPOSLENI

Kompanija Nedim Comerc d.o.o. gaji dobre odnose sa lokalnim i drugim komapnijama na prostoru Crne Gore kako bi na taj nacin doprinijela razvoju cjelokupne pozitivne poslove klime na nasem trzistu i stvorila pouzdanog partnera u svom polsovanju. Saradnja sa drugim kompanijama je doprinijela podizanju kvaliteta usluge, proizvoda na nasem stovaristu, objekata koje gradimo kao i stolarije koju proizvodimo. Trenutno zaposljavamo 20 strucnih ljudi razlicitih obrazovnih profila i tezimo da povecamo njihov stepen strucnosti kroz praksu i edukaciju.

Nasi zaposleni su istovremeno i nasi partneri koji zajednickim snagama stvaraju, razvijaju i odrzavaju kompaniju kao svoju!

POLITIKA KOMPANIJE

MISIJA KOMPANIJE

Svoju misiju „Nedim Comerc-a“ d.o.o. ostvaruje svojim predanim i stručnim radom i usvajanjem, razvojem i inoviranjem metoda i tehnoloških postupaka u svome radu, uslovljenih dostignućima nauke i potrebama uže i šire okoline, a sa ciljem zadovoljenja potreba kupaca, zaposlenih i društva u cjelini.

VIZIJA KOMPANIJE

Vizija „Nedim Comerc-a” d.o.o. je zasnovana na dugogodišnjoj politici i ciljevima da bude i ostane lider u oblasti građevinarstva, proizvodnje PVC i ALU stolarije u Crnog Gori. Liderstvo u primjeni novih tehnoloških rješenja, tehnoloških postupaka gradnje, primjeni najsavremenijih materijala i to sve kroz afirmaciju mladih i stručnih kadrova.

© Copyright 2017 Nedim Comerc by Gezim Mavric